Πληροφορίες

Πανελλήνια Συνέδρια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.)

Τα Πανελλήνια Συνέδρια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) είναι θεσμοθετημένα από την πολιτεία και διεξάγονται ανά διετία με τη συνδρομή και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στις 18-20 Νοεμβρίου 2022 συνδιοργανώνεται το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής στο Λουτράκι, με αντικείμενο:

«Σύγχρονη Φυσική: Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία - Εκπαίδευση»

Σκοπός του Συνεδρίου

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα από όπου διακεκριμένοι επιστήμονες οι οποίοι διαπρέπουν στη χώρα μας και στο εξωτερικό, θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους πάνω στη σύγχρονη Φυσική.

Παράλληλα το συνέδριο επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία στους νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, στους φοιτητές να καταθέσουν την πρώτη τους εργασία, όπως επίσης και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής. Ιδιαίτερος στόχος του συνεδρίου είναι να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στον επιστημονικό χώρο, την εκπαίδευση, την κοινωνία και τον πολίτη.

Θεματολογία του συνεδρίου

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείει και άλλες σχετικές πάντα με τον γενικότερο τίτλο του:

 • Αστρονομία, Αστροφυσική και Κοσμολογία

 • Φυσική Υψηλών Ενεργειών

 • Οπτική Φυσική και Lasers

 • Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος

 • Νανοτεχνολογία

 • Ιατρική Φυσική

 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής

 • Διδακτική της Φυσικής και STEM

 • Παιδαγωγικά Μοντέλα Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών

 • Θεωρητική Φυσική

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 • To Αειφόρο Σχολείο, Κλιματική Αλλαγή και η διαχείριση της ενέργειας στο σχολείο

Σε ποιους απευθύνεται

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής απευθύνεται σε:

 • Μέλη ΔΕΠ

 • Ερευνητές

 • Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

 • Μαθητές και πολίτες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φυσική

Υποβολή Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους και όσες επιθυμούν να υποβάλουν προς κρίση εργασίες τους που αφορούν τις παραπάνω θεματικές ενότητες.

Δραστηριότητες - Εργασίες

 • Κεντρικές ομιλίες

 • Παρουσιάσεις εργασιών και ανακοινώσεων

 • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας

 • Παρουσιάσεις αφίσας

 • Workshops (εργαστήρια)

 • Ειδικές Συνεδρίες

Σημαντικές Ημερομηνίες

30 Σεπτεμβρίου: Έναρξη υποβολής εργασιών

25 Οκτωβρίου: Λήξη υποβολής εργασιών για κρίση

1 Νοεμβρίου: Ενημέρωση αποδοχής εργασιών

5 Νοεμβρίου: Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου