Επικοινωνία

Υπεύθυνοι Οργάνωσης:

  • Φιλντίσης Παναγιώτης,

  • Γεώργα Αναστασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Τηλέφωνο: 210-3635701,10:00-19:00

email: info@eef19.gr